Решение на ЦИК: обявяване на избрани народни представители в Четиридесет и второто Народно събрание по реда на чл. 253 от ИК


Централна избирателна комисия


thumb_gerbРЕШЕНИЕ
№ 2652-НС
София, 17.05.2013

ОТНОСНО: обявяване на избрани народни представители в Четиридесет и второто Народно събрание по реда на чл. 253 от ИК

І. Постъпили са заявления от народни представители, обявени с т. 2 от Решение № 2643-НС от 15.05.2013 г. на ЦИК за избрани в два изборни района, както следва:

 1. от Бойко Методиев Борисов, ЕГН …, с вх. № 1910-НС от 16.05.2013 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ГЕРБ“ в 25. МИР – София, поради което следва да бъде обявен за избран следващият в листата на ПП „ГЕРБ“ в 16. МИР – Пловдив, Атанас Иванов Ташков, ЕГН …;
 2. от Венцислав Асенов Лаков, ЕГН …, с вх. № 1891-НС от 16.05.2013 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „АТАКА“ в 06. МИР – Врачански, поради което следва да бъде обявен за избран следващият в листата на ПП „АТАКА“ в 11. МИР – Ловешки, Кирил Красимиров Колев, ЕГН …;
 3. от Владислав Иванов Горанов, ЕГН …,  с вх. № 1913-НС от 16.05.2013 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ГЕРБ“ в 24. МИР – София, поради което следва да бъде обявен за избран следващият в листата на ПП „ГЕРБ“ в 26. МИР – Софийски, Ирена Иванова Коцева, ЕГН …;
 4. от Волен Николов Сидеров, ЕГН …, с вх. № 1895-НС от 16.05.2013 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „АТАКА“ в 25. МИР – София, поради което следва да бъде обявен за избран следващият в листата на ПП „АТАКА“ в 03. МИР – Варненски, Маргарита Николаева Николова, ЕГН …;
 5. от Делян Александров Добрев, ЕГН …, с вх. № 1914-НС от 16.05.2013 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ГЕРБ“ в 14. МИР – Пернишки, поради което следва да бъде обявен за избран следващият в листата на ПП „ГЕРБ“ в 29. МИР – Хасковски, Владимир Вълчев Митрушев, ЕГН …;
 6. от Делян Славчев Пеевски, ЕГН …, с вх. № 1901-НС от 16.05.2013 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „Движение за права и свободи“ в 13. МИР – Пазарджишки, поради което следва да бъде обявен за избран следващият в листата на ПП „Движение за права и свободи“ в 27. МИР – Старозагорски, Шендоан Ремзи Халит, ЕГН …;
 7. от Деница Стоилова Гаджева, ЕГН …, с вх. № 1892-НС от 16.05.2013 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на ПП „АТАКА“ в 26. МИР – Софийски, поради което следва да бъде обявен за избран следващият в листата на ПП „АТАКА“ в 23. МИР – София, Миглена Дойкова Александрова, ЕГН …;
 8. от Десислав Славов Чуколов, ЕГН …, с вх. № 1894-НС от 16.05.2013 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „АТАКА“ в 02. МИР – Бургаски, поради което следва да бъде обявен за избран следващият в листата на ПП „АТАКА“ в 27. МИР – Старозагорски, Гален Симеонов Монев, ЕГН …. Допълнително от Гален Симеонов Монев е постъпило заявление с вх. № 1921-НС от 16.05.2013 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „АТАКА“ за 29. МИР – Хасковски, както е обявен с Решение № 2643-НС от 15 май 2013 г. на ЦИК, поради което за избран следва да бъде избран следващият от листата на ПП „АТАКА“ в 27. МИР – Старозагорски, Ради Николов Стоянов, ЕГН …;
 9. от Ивайло Ангелов Московски, ЕГН …, с вх. № 1915-НС от 16.05.2013 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ГЕРБ“ в 23. МИР – София, поради което следва да бъде обявен за избран следващият в листата на ПП „ГЕРБ“ в 15. МИР – Плевенски, Владислав Тошков Николов, ЕГН …;
 10. от Илиан Сашов Тодоров, ЕГН …, с вх. № 1890-НС от 16.05.2013 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „АТАКА“ в 10. МИР – Кюстендилски, поради което следва да бъде обявен за избран следващият в листата на ПП „АТАКА“ в 01. МИР – Благоевградски, Кристиян Роберт Димитров, ЕГН ..;
 11. от Лиляна Павлова Николова, ЕГН …, с вх. № 1912-НС от 16.05.2013 г. с което заявява, че желае да остане избрана в листата на ПП „ГЕРБ“ в 03. МИР – Варненски, поради което следва да бъде обявен за избран следващият в листата на ПП „ГЕРБ“ в 27. МИР – Старозагорски, Андон Петров Андонов, ЕГН …;
 12. от Любомир Владимиров Владимиров, ЕГН …, с вх. № 1889-НС от 16.05.2013 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „АТАКА“ в 19. МИР – Русенски, поради което следва да бъде обявен за избран следващият в листата на ПП „АТАКА“ в 04. МИР – Великотърновски, Иван Тодоров Димитров, ЕГН …;
 13. от Лютви Ахмед Местан, ЕГН …, с вх. № 1924-НС от 16.05.2013 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „Движение за права и свободи“ в 09. МИР – Кърджалийски, поради което следва да бъде обявен за избран следващият в листата на ПП „Движение за права и свободи“ в 29. МИР – Хасковски, Мехмед Юмер Атаман, ЕГН …;
 14. от Николай Веселинов Александров, ЕГН …, с вх. № 1888-НС от 16.05.2013 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „АТАКА“ в 03. МИР – Варненски, поради което следва да бъде обявен за избран следващият в листата на ПП „АТАКА“ в 08. МИР – Добрички, Калина Петрова Балабанова, ЕГН …;
 15. от Рамадан Байрам Аталай, ЕГН …, с вх. № 1896-НС от 16.05.2013 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „Движение за права и свободи“ в 20. МИР – Силистренски, поради което следва да бъде обявен за избран следващият в листата на ПП „Движение за права и свободи“ в 18. МИР – Разградски, Нигяр Сахлим Джафер, ЕГН …;
 16. от Сергей Дмитриевич Станишев, ЕГН …, с вх. № 1918-НС от 16.05.2013 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на КП „Коалиция за България“ в 25. МИР – София, поради което следва да бъде обявен за избран следващият в листата на КП „Коалиция за България“ в 27. МИР – Старозагорски, Атанас Стойнов Пъдев, ЕГН …;
 17. от Стефан Ламбов Данаилов, ЕГН …, с вх. № 1903-НС от 16.05.2013 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на КП „Коалиция за България“ в 15. МИР – Плевенски, поради което следва да бъде обявен за избран следващият в листата на КП „Коалиция за България“ в 16. МИР – Пловдив, Захари Димитров Георгиев, ЕГН …;
 18. от Цветан Генчев Цветанов, ЕГН …, с вх. № 1911-НС от 16.05.2013 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ГЕРБ“ в 01. МИР – Благоевградски, поради което следва да бъде обявен за избран следващият в листата на ПП „ГЕРБ“ в 04. МИР – Великотърновски, Георги Цветанов Марков, ЕГН …;
 19. от Явор Божилов Нотев, ЕГН …, с вх. № 1893-НС от 16.05.2013 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „АТАКА“ в 15. МИР – Плевенски, поради което следва да бъде обявен за избран следващият в листата на ПП „АТАКА“ в 24. МИР – София, Петър Иванов Петров, ЕГН …;
 20. от Янаки Боянов Стоилов, ЕГН …, с вх. № 1919-НС от 16.05.2013 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на КП „Коалиция за България“ в 06. МИР – Врачански, поради което следва да бъде обявен за избран следващият в листата на КП „Коалиция за България“ в 19. МИР – Русенски, Екатерина Василева Заякова, ЕГН ….

ІІ. С оглед на изложеното и на основание чл. 253, ал. 3 във връзка с ал. 1 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 2643-НС от 15 май 2013 г. на Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА за избрани за народни представители в Четиридесет и второ Народно събрание, както следва:

 1. Атанас Иванов Ташков, ЕГН …, от листата на ПП „ГЕРБ“ в 16. МИР – Пловдив;
 2. Кирил Красимиров Колев, ЕГН …, от листата на ПП „АТАКА“ в 11 МИР – Ловешки;
 3. Ирена Иванова Коцева, ЕГН …, от листата на ПП „ГЕРБ“ в 26. МИР – Софийски;
 4. Маргарита Николаева Николова, ЕГН …, от листата на ПП „АТАКА“ в 03. МИР – Варненски;
 5. Владимир Вълчев Митрушев, ЕГН …, от листата на ПП „ГЕРБ“ в 29. МИР – Хасковски;
 6. Шендоан Ремзи Халит, ЕГН …, от листата на ПП „Движение за права и свободи“ в 27. МИР – Старозагорски;
 7. Миглена Дойкова Александрова, ЕГН …, от листата на ПП „АТАКА“ в 23. МИР – София;
 8. Ради Николов Стоянов, ЕГН …, от листата на ПП „АТАКА“ в 27. МИР – Старозагорски;
 9. Владислав Тошков Николов, ЕГН …, от листата на ПП „ГЕРБ“ в 15. МИР – Плевенски;
 10. Кристиян Роберт Димитров, ЕГН …, от листата на ПП „АТАКА“ в 01. МИР – Благоевградски;
 11. Андон Петров Андонов, ЕГН …, от листата на ПП „ГЕРБ“ в 27. МИР – Старозагорски;
 12. Иван Тодоров Димитров, ЕГН …, от листата на ПП „АТАКА“ в 04. МИР – Великотърновски;
 13. Мехмед Юмер Атаман, ЕГН …, от листата на ПП „Движение за права и свободи“ в 29. МИР – Хасковски;
 14. Калина Петрова Балабанова, ЕГН …, от листата на ПП „АТАКА“ в 08. МИР – Добрички;
 15. Нигяр Сахлим Джафер, ЕГН …, от листата на ПП „Движение за права и свободи“ в 18. МИР – Разградски;
 16. Атанас Стойнов Пъдев, ЕГН …, от листата на КП „Коалиция за България“ в 27. МИР – Старозагорски;
 17. Захари Димитров Георгиев, ЕГН …, от листата на КП „Коалиция за България“ в 16. МИР – Пловдив;
 18. Георги Цветанов Марков, ЕГН …, от листата на ПП „ГЕРБ“ в 04. МИР – Великотърновски,;
 19. Петър Иванов Петров, ЕГН …, от листата на ПП „АТАКА“ в 24. МИР – София;
 20. Екатерина Василева Заякова, ЕГН …, от листата на КП „Коалиция за България“ в 19. МИР – Русенски.

Решението да се обнародва незабавно в „Държавен вестник“.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Централна избирателна комисия

Публикувано на Избори, Новини и тагнато, , . Запазване в отметки на връзката.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s